mnicha nizinna mnicha nizinna

Mnicha nizinna

Myiopsitta monachus

Polska wersja strony                       English version of the page
Strona główna

Wstęp

Hodowla

Mutacje Mnichy Nizinnej

Opis mutacji

Opis kombinacji

Galeria

Sprzedam

Linki

KontaktKombinacje mutacji

mnicha nizinna

Albinos


W przypadku mnichy nizinnej albinosa możemy uzyskać na dwa sposoby. Łącząc ze sobą ptaka niebieskiego z lutino: SL lub NSL. Efekt wizualny będzie taki sam: śnieżno-biały ptak z czerwonymi oczami i z rozjaśnionymi łapkami oraz pazurkami.

Jeden ze sposobów uzyskania albinosa w oparciu o mutację NLS lutino:


niebieski x NSLlutino
100% zielony/niebieski NSLlutino


zielony/niebieski NSLlutino x zielony/niebieski NSLlutino
12,5% zielony/NSLlutino 6,25% zielony
6,25% NSLlutino
25,0% zielony/niebieski NSLlutino
12,5% zielony/niebieski
12,5% zielony/ NSLlutino
6,25% niebieski
6,25% niebieski NSLlutino (albinos)


W przypadku mutacji SL lutino schematy mogą wyglądać następująco:


1,0 SLlutino x 0,1 niebieski
100% 1,0 zielony/NSLlutino niebieski
100% 0,1 SLlutino/niebieski


1,0 zielony/SLlutino, niebieski x 0,1 SLlutino/niebieski
12,5% 1,0 zielony/SLlutino
25,0% 1,0 zielony/SLlutino niebieski
12,5% 1,0 niebieski/SLlutino
12,5% 1,0 SLlutino
25,0% 1,0 SLlutino/niebieski
12,5% 1,0 SLlutino niebieski (albinos) 12,5% 0,1 SLlutino
25,0% 0,1 SLlutino/niebieski
12,5% 0,1 SLlutino niebieski (albinos)
12,5% 0,1 zielony
25,0% 0,1 zielony/niebieski
12,5% 0,1 niebieski

mnicha nizinna

Biała


Kolejnymi białymi mnichami są ptaki powstałe z kombinacji mutacji niebieskiej i DEC. Wyglądem przypominają one albinosy, jednak w przeciwieństwie do nich posiadają czarne oczy.

Ze względu na to, że mutacja DEC podobnie jak mutacja NSL lutino jest mutacją autosomalną recesywną droga uzyskania „białej” mnichy jest identyczna jak w przypadku albinosa powstałego z mutacji niebieskiej i NSL lutino.


Złota oliwa


mnicha nizinna

Określenie złota oliwa w świecie mutacji papug przypisane jest kombinacji mutacji cynamonowej z szarozieloną. Ptak tej kombinacji jest koloru rozjaśnionej oliwki. W przypadku mnichy nizinnej mamy pewną nieścisłość, ponieważ nazwa złota oliwa dotyczy kombinacji mutacji pallid z szarozieloną. Przyczyna tego błędu tkwi w tym, iż przez około 25 lat mutacja pallid była powszechnie uznawana mylnie za cynamonową. Hodowcy dopiero niedawno uświadomili sobie tą nieprawidłowość. Jednak ptaki kombinacji pallid z oliwą określane są nadal mianem „złotej oliwy” mimo, iż istnieje już prawdziwa mutacja cynamonowa. Jest to niewłaściwe określenie, które może wprowadzać w błąd.

Przykładowy schemat uzyskania złotej oliwy:


1,0 szarozielony(SF) x 0,1 cynamon
50% 1,0 szarozielony(SF)/cynamon
50% 1,0 zielony/cynamon
50% 0,1 szarozielony(SF)
50% 0,1 zielony


1,0 szarozielony(SF)/cynamon x 0,1 zielony
25% 1,0 szarozielony(SF)/cynamon
25% 1,0 zielony/cynamon
25% 1,0 szarozielony(SF)
25% 1,0 zielony
25% 0,1 szarozielony(SF)
25% 0,1 zielony
25% 0,1 szarozielony(SF) cynamon = złota oliwa
25% 0,1 cynamon


Zważywszy na fakt, iż mutacja cynamonowa jest bardzo rzadką mutacją chcąc uzyskać namiastkę prawdziwej tzw. złotej oliwy możemy posłużyć się mutacją pallid. Ponieważ należy ona podobnie jak mutacja cynamonowa do rodziny mutacji recesywnych sprzężonych z płcią powyższe schematy będą miały też zastosowanie w przypadku mutacji pallid.


Kobalt i mauve


mnicha nizinna

Jak już wspominałem wcześniej łącząc ze sobą mutację ciemno zieloną (SF dark green) z niebieską otrzymamy ptaka ładnego kobaltowego koloru. Natomiast mutacja oliwkowa (DF dark green) połączona z niebieską da nam ptaka w bardzo ciemno szarym kolorze, który potocznie nazywany jest mauve.

W związku z tym, iż mutacja niebieska i ciemno zielona są powiązane ze sobą możemy się spotkać z dwoma odmiennymi schematami dziedziczenia tych mutacji względem siebie. Typ T1 występuje wówczas, gdy ptak posiada jeden gen odpowiedzialny za mutację niebieską, czyli jest szpaltem na tą mutację oraz posiada jeden gen mutacji ciemnego faktora czyli jest ciemno zielony i te geny są zlokalizowane na tym samym chromosomie. Jeżeli te geny zlokalizowane są na różnych chromosomach danej pary wówczas mamy do czynienia z typem T2.


ciemno zielony x niebieski
50% zielony/niebieski
50% ciemno zielony/niebieski


ciemno zielony/niebieski(T1) x niebieski
7% zielony/niebieski
43% ciemno zielony/niebieski(T1)
43% niebieski
7% ciemno zielony niebieski (kobalt)


ciemno zielony/niebieski(T2) x niebieski
43% zielony/niebieski
7% ciemno zielony/niebieski(T1)
7% niebieski
43% ciemno zielony niebieski (kobalt)


ciemno zielony/niebieski(T1) x ciemno zielony/niebieski(T1)
mnicha nizinna 18,49% oliwa
0,49% zielony
6,02% ciemno zielony niebieski (kobalt)
36,98% ciemno zielony/niebieski(T1)
6,02% oliwa/niebieski
6,02% ciemno zielony
6,02% zielony/niebieski
0,98% ciemno zielony/niebieski(T2)
18,49% niebieski
0,49% oliwa niebieski (mauve)


ciemno zielony/niebieski(T1) x ciemno zielony/niebieski(T2)
3,01% oliwa
3,01% zielony
18,98% ciemno zielony niebieski (kobalt)
6,02% ciemno zielony/niebieski(T1)
18,98% oliwa/niebieski
18,98% ciemno zielony
18,98% zielony/niebieski
6,02% ciemno zielony/niebieski(T2)
3,01% niebieski
3,01% oliwa niebieski (mauve)


ciemno zielony/niebieski(T2) x ciemno zielony/niebieski(T2)
0,49% oliwa
36,98% ciemno zielony/niebieski(T2)
6,02% ciemno zielony niebieski (kobalt)
6,02% zielony/niebieski
0,98% ciemno zielony/niebieski(T1)
6,02% ciemno zielony
18,49% zielony
6,02% oliwa/niebieski
0,49% niebieski
18,49% oliwa niebieski (mauve)


ciemno zielony/niebieski(T1) x ciemno zielony niebieski (kobalt)
3,5% ciemno zielony/niebieski(T2)
25,0% ciemno zielony niebieski (kobalt)
21,5% ciemno zielony/niebieski(T1)
21,5% oliwa/niebieski
3,5% zielony/niebieski
21,5% niebieski
3,5% oliwa niebieski(mauve)


ciemno zielony/niebieski(T2) x ciemno zielony niebieski (kobalt)
21,5% ciemno zielony/niebieski(T2)
25,0% ciemno zielony niebieski (kobalt)
21,5% zielony/niebieski
3,5% ciemno zielony/niebieski(T1)
3,5% oliwa/niebieski
3,5% niebieski
21,5% oliwa niebieski (mauve)


ciemno zielony/niebieski(T1) x oliwa niebieski (mauve)
43,0% ciemno zielony niebieski (kobalt)
7,0% ciemno zielony/niebieski(T2)
7,0% oliwa niebieski (mauve)
43,0% oliwa/niebieski


ciemno zielony/niebieski(T2) x oliwa niebieski (mauve)
7,0% ciemno zielony niebieski (kobalt)
43,0% ciemno zielony/niebieski(T2)
7,0% oliwa/niebieski
43,0% oliwa niebieski (mauve)


ciemno zielony niebieski x ciemno zielony niebieski
25% niebieski
25% oliwa niebieski (mauve)
50% ciemno zielony niebieski (kobalt)


oliwa niebieski x oliwa niebieski
100% oliwa niebieski (mauve)


Tak naprawdę nigdy nie wiadomo do jakiego typu należy ptak mutacji ciemno zielonej, który jest szpaltem na mutację niebieską. Dopiero po odchowaniu większej ilości młodych przez takiego osobnika możemy podejrzewać iż należy on do konkretnego typu.


Lacewing


Kolejną podstawową kombinacją mutacji jaką możemy uzyskać u mnichy nizinnej jest lacewing, czyli połączenie mutacji cynamonowej i lutino. Z takiego połączenia otrzymamy żółtego ptaka z brudnawym, cynamonowym nalotem. W związku z tym, iż u mnichy występują dwie mutacje lutino możemy kombinacje lacewing otrzymać w dwojaki sposób.

Lacewing w oparciu o mutację SL lutino:


1,0 SLlutino x 0,1 cynamon
100% 1,0 zielony/NSLlutino cynamon
100% 0,1 NSLlutino


1,0 zielony/SLlutino cynamon x 0,1 SLlutino
48,5% 1,0 SLlutino/cynamon
1,5% 1,0 zielony/SLlutino cynamon
48,5% 1,0 zielony/SLlutino
1,5% 1,0 SLlutino
48,5% 0,1 SLlutino cynamon (lacewing)
1,5% 0,1 cynamon
48,5% 0,1 zielony
1,5% 0,1 SLlutino


lub


1,0 zielony/SLlutino cynamon x 0,1 cynamon
48,5% 1,0 zielony/cynamon
1,5% 1,0 zielony/SLlutino cynamon
48,5% 1,0 cynamon/SLlutino
1,5% 1,0 cynamon
48,5% 0,1 SLlutino cynamon (lacewing)
1,5% 0,1 cynamon
48,5% 0,1 zielony
1,5% 0,1 SLlutino


Lacewing w oparciu o mutację NSL lutino:


1,0 cynamon x 0,1 NSLlutino
100% 1,0 zielony/NSLlutino cynamon
100% 0,1 cynamon/NSLlutino


1,0 zielony/NSLlutino cynamon x 0,1 NSLlutino
25% 1,0 zielony/NSLlutino cynamon
25% 1,0 NSLlutino/cynamon
25% 1,0 zielony/NSLlutino
25% 1,0 NSLlutino
25% 0,1 zielony/NSLlutino
25% 0,1 NSLlutino
25% 0,1 cynamon/NSLlutino
25% 0,1 NSLlutino cynamon (Lacewing)


Srebrna


mnicha nizinna

Łącząc ze sobą trzy mutacje: cynamonową, niebieska oraz szarozieloną otrzymamy jasnoszarego ptak. Taka potrójna kombinacja określana jest srebrną. Podobnie jak w przypadku złotej oliwy obecnie hodowcy „tworząc” srebrną mnichę zamiast mutacji cynamonowej używają mutacji pallid.

Przykładowy schematy uzyskania kombinacji srebrnej:


1,0 szarozielony(SF) niebieski x 0,1 cynamon
50% 1,0 szarozielony(SF)/niebieski cynamon
50% 1,0 zielony/niebieski cynamon
50% 0,1 szarozielony(SF)/niebieski
50% 0,1 zielony/niebieski


1,0 szarozielony(SF)/niebieski cynamon x 0,1 niebieski
12,5% 1,0 szarozielony(SF) niebieski/cynamon
12,5% 1,0 niebieski/cynamon
12,5% 1,0 szarozielony(SF)/niebieski cynamon
12,5% 1,0 zielony/niebieski cynamon
12,5% 1,0 szarozielony(SF) niebieski
12,5% 1,0 niebieski
12,5% 1,0 szarozielony(SF)/niebieski
12,5% 1,0 zielony/niebieski
12,5% 0,1 szarozielony(SF) niebieski
12,5% 0,1 niebieski
12,5% 0,1 szarozielony(SF)/niebieski
12,5% 0,1 zielony/niebieski
12,5% 0,1 szarozielony(SF) niebieski cynamon (srebrna)
12,5% 0,1 niebieski cynamon
12,5% 0,1 szarozielony(SF) cynamon/niebieski
12,5% 0,1 cynamon/niebieski


Cremino


mnicha nizinna

W wyniku połączenia mutacji aqua (paraniebieska) z jedną z dwóch mutacji lutino otrzymamy bardzo efektowną kombinację. Ptak będzie jasno żółtego koloru z rozjaśnioną maską oraz lotkami. Jest to obecnie bardzo rzadka kombinacja mnichy nizinnej. Częściej możemy się spotkać z kombinacją aqua niebieskie lutino. Czasami zdarza się iż są one nazywane cremino, jednak jest to nie poprawne nazewnictwo. Te osobniki są jeszcze bardziej rozjaśnione. Można je opisać jako prawie białe ptaki z delikatnym nalotem żółtego koloru

Podobny efekt do cremino można uzyskać łącząc mutację aqua z DEC. Prawdopodobnie jednak nie odchowano jeszcze takiej kombinacji.

Przykładowy schemat uzyskania cremino w oparciu o SL lutino:


1,0 aqua x 0,1 SLlutino niebieski
100% 1,0 aqua niebieski/SLlutino
100% 0,1 aqua niebieski


1,0 aqua niebieski/SLlutino x 0,1 aqua
25% 1,0 aqua/SLlutino
25% 1,0 aqua niebieski/SLlutino
25% 1,0 aqua
25% 1,0 aqua niebieski
25% 0,1 aqua niebieski SLlutino
25% 0,1 aqua SLlutino (cremino)
25% 0,1 aqua
25% 0,1 aqua niebieski


© Paweł Pawłowski
powrót